Śledź nas na Instagramie Śledź nas na Facebooku Śledź nas na Social Mediach

Śledź nas

 

KONKURS „NOWOŚĆ SENSUM MARE”

Organizatorem konkursu jest SENSUM MARE DERMOCESMETICS, 02-797 Warszawa, NIP:5213775437,
REGON: 366975169 NIP: 5213775437, Biuro: Aleja Wilanowska 89/53.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich użytkowników Instagrama, którzy spełniają warunki opisane w regulaminie.

Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi:

 1. Obserwować profil Instagram organizatora
 2. Udostępnić post konkursowy
 3. Wykonać zadanie konkursowe opisane w poście konkursowym.

Konkurs trwa od 22.11.2023r. do 23.11.2023r.

 1. Nagrodą w konkursie jest produkt premierowy, który zostanie przyznany trzem osobom. Jedna osoba otrzyma w ramach nagrody jeden produkt.
 2. Wybór zwycięzców nastąpi po zakończeniu konkursu w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia konkursu.
 3. Zwycięzcy zostaną wybrani przez jury składające się z pracowników Organizatora, ocenie podlegać będzie oryginalność oraz kreatywność odpowiedzi uczestników konkursu oraz zgodność wpisów z tematem.
 4. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na profilu organizatora w ciągu 7 dni roboczych od daty ich wyłonienia.
 5. Zwycięzcy zostaną poproszeni o przesłanie danych kontaktowych w celu otrzymania nagród. Dane te będą wykorzystane wyłącznie do wysłania nagród, po czym zostaną niezwłocznie usunięte.
 6. W przypadku braku odpowiedzi zwycięzcy w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, nagroda zostanie przyznana kolejnemu zwycięzcy, wyłonionemu zgodnie z punktem 3 regulaminu.
 7. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na jakiekolwiek inne nagrody.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu w każdym czasie, w tym do skrócenia lub przedłużenia trwania konkursu, w szczególności w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Organizatora.
 9. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Instagram.
 10. Każdy uczestnik konkursu decydując się na udział w nim tym samym akceptuje regulamin konkursu.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z korzystaniem z serwisu Instagram, w tym związane z przesyłaniem wiadomości i/lub zdjęć.
 12. Wszelkie spory wynikające z udziału w konkursie będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 13. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 22.11.2023r. i jest dostępny na stronie internetowej Organizatora https://sensummare.pl/

Używamy plików cookies. Dzięki nim strona działa prawidłowo, a Ty możesz z niej łatwiej korzystać.

Zamknij