Śledź nas na Instagramie Śledź nas na Facebooku Śledź nas na Social Mediach

Śledź nas

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Drogi Kliencie !

 

W trosce o Państwa prywatność, przedstawiamy Państwu poniżej najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez SENSUM MARE danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane.

 

Polityka Prywatności SENSUM MARE odnosi się do następujących przepisów dot. ochrony danych osobowych:

 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” stosowane od 25.05.2018 r. Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r.

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH SENSUM MARE DERMOCOSMETICS ŁUKASZ KOŁODZIEJEK I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą

 

w Warszawie, Al. KEN 56 lok. 100
NIP: 521-377-54-37
REGON: 366975169

 

2. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

 

Zapewniamy Państwu podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe są gromadzone z należytą staranności i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieupoważnionych. Ich przetwarzanie odbywa się w sposób poufny, rzetelny i bezpieczny we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych, które mogą polegać mi.in na prowadzeniu Państwa konta.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:

 

W zależności od tego, na co się Państwo zdecydujecie, może to być:• świadczenie usług oferowanych w Sklepie, np. usługi prowadzenia konta,
• realizacja Państwa zamówień, obsługa zwrotów/ reklamacji,
• marketing bezpośredni, mogący polegać na przesyłaniu lub wyświetlaniu spersonalizowanych reklam,
• przesyłanie newslettera.

 

Podstawa przetwarzania danych osobowych jest różna w zależności od celu przetwarzania danych, tak więc:

 

1. W celu realizacji zamówień oraz obsługi zwrotów i reklamacji
Składając zamówienie niezbędne jest podanie przez Państwa danych takich jak: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon. Jeżeli zamówienie dokonane jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wówczas niezbędne jest podanie nazwy firmy, adresu siedziby oraz nr NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Podstawą prawnych przekazania danych w celu realizacji zamówienia jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wystawienia faktury jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO a w celach archiwalnych i statystycznych art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

2. W celu prowadzenia konta w sklepie internetowym
Zakładając konto w sklepie internetowym niezbędne jest podanie przez Państwa takich danych jak: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia konta. (podstawa prawna art. 6, ust. 1, lit. b RODO)

 

3. W celu wysyłki zamówionego newslettera
Zapisując się do newslettera niezbędne jest podanie przez Państwa danych takich jak: adres e-mail oraz Imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Podstawą prawną przekazania danych w celu przesyłania newslettera, jest wyrażona zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

4. W celu kontaktowania się z Klientami, e-mailowo, telefonicznie
Kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, czy adresu e-mail, wówczas podanie przez Państwa danych kontaktowych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Wówczas podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej treści w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

5. W celu przesłania innych wiadomości

 

1. Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji handlowych osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na ich otrzymywanie.
2. Pod pojęciem informacji handlowych rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do naszego serwisu (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy oraz informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy naszych produktów i usług.
3. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, aby użytkownik otrzymywał tylko wiadomości dla niego interesujące, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

 

Czas przetwarzania danych osobowych

SENSUM MARE przetwarza dane osobowe jedynie przez okres potrzebny dla osiągnięcia celów, o których mowa w pkt. 2 powyżej. Po tym okresie zostaną one w całości usunięte.
SENSUM MARE przetwarza dane osobowe Użytkowników nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres posiadania konta w serwisie https://sensummare.pl bądź zapisu na newslettera, a po usunięciu lub rezygnacji z newslettera do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora. Dane osobowe przetwarzane w celach objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane w tych celach do czasu odwołania zgody, a po jej cofnięciu do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

 

3. PRAWA KLIENTA

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

• prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii,
• prawo do sprostowania, poprawienia Państwa danych
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych
• prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt” na stronie www.sensummare.pl.
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych:
• z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, opartych na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
• jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Organem nadzorczym ds. ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, tel. +48 22 53 10300

 

4. PROFILOWANIE

Przekazane dane przez Klientów nie są profilowane.

 

5. PODMIOTY TRZECIE

SENSUM MARE powierza przetwarzanie danych osobowych tylko i wyłącznie tym podmiotom i dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje dla SENSUM MARE. Odbiorcami danych osobowych mogą być następujące podmioty:

• upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora
• Dostawca płatności
• Podmiot realizujący dostawę towaru
• Podmiot zapewniający obsługę zamówień oraz zwrotów i reklamacji
• Podmiot zapewniający usługi marketingowe
• Podmiot zapewniający optymalizację i wsparcie Strony Internetowej i sklepu
• Podmiot zapewniający wsparcie techniczne
• Podmiot odpowiedzialny za realizację usług prawnych i księgowych

 

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA UE

SENSUM MARE nie przekazuje danych osobowych poza obszar UE oraz żadnym dostawcom usług oraz innym podmiotom poza wskazanym w pkt. 5 za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne ponieważ wynika z obowiązujących przepisów prawnych, decyzji organów władzy oraz w przypadku konieczności obrony praw SENSUM MARE.

Używamy plików cookies. Dzięki nim strona działa prawidłowo, a Ty możesz z niej łatwiej korzystać.

Zamknij